Basik12

43 teksty – auto­rem jest Ba­sik12.

W dzieciństwie tak często mieliśmy po­ranione ko­lana . Te­raz ma­my po­ranione ser­ca . Po­ranione ko­lana szyb­ko się za­goiły . Nasze ser­ca nie ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2016, 19:32

Gdy słucham co mówisz ... słyszę kim jes­teś . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2016, 09:00

Nie cze­kaj na szczęśliwą chwilę . Złap chwilę ... i uczyń ją szczęśliwą . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 listopada 2015, 08:23

Nie zaw­sze jest Maj , zaw­sze jest jut­ro ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 października 2015, 11:18

Je­sień przy­wołuje nos­talgię ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 października 2015, 15:51

Czym os­ta­tecznie jest szczęście ? Miłością ? Miłość nig­dy nie da­je i nig­dy nie da­wała szczęścia .Wręcz prze­ciw­nie , zaw­sze jest niepo­kojem , po­lem bit­wy , ciągiem bez­sennych no­cy , pod­czas których za­daje­my so­bie py­tania . Dręczą wątpli­wości . Na praw­dziwą Miłość składa się ek­sta­za i udręka . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2015, 22:05

Nie ważne . że je­sień , że pa­da deszcz . Zaw­sze jest po­ra na ciepły gest , na uśmiech . 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 października 2015, 11:19

Nie ważne jak życie nam do­wali ... Ważne jest po­zos­tać sobą . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 października 2015, 10:02

Po­mimo wszys­tko na­dal wierzę , w spa­dające gwiaz­dy które spełniają życze­nia . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 5 października 2015, 09:31

Żal bez­sensow­nie mi­jających dni . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 października 2015, 21:07

Basik12

Patrzę ... i widzę . Doświadczam i uczę się ... Wrażliwość ... nie jest słabością .

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Basik12

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 marca 2016, 19:51Basik12 sko­men­to­wał tek­st Bo tyl­ko Ci, co [...]

5 marca 2016, 10:29wdech sko­men­to­wał tek­st Gdy słucham co mówisz [...]

5 marca 2016, 09:05Basik12 sko­men­to­wał tek­st nadzieję tyl­ko ser­ce słyszy

5 marca 2016, 09:03Basik12 sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się o [...]

25 listopada 2015, 05:03krysta sko­men­to­wał tek­st Nie cze­kaj na szczęśliwą [...]

16 listopada 2015, 10:50Basik12 sko­men­to­wał tek­st Nie chodzi o miłość, [...]

13 listopada 2015, 19:24tomek43i sko­men­to­wał tek­st Nie cze­kaj na szczęśliwą [...]

13 listopada 2015, 18:50tomek43i sko­men­to­wał tek­st Nie cze­kaj na szczęśliwą [...]

13 listopada 2015, 17:14Basik12 sko­men­to­wał tek­st Nie cze­kaj na szczęśliwą [...]

13 listopada 2015, 17:13Basik12 sko­men­to­wał tek­st Nie cze­kaj na szczęśliwą [...]